Có 1 kết quả:

Tǎ xī tí

1/1

Tǎ xī tí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tahiti, island of the Society Islands group in French Polynesia