Có 1 kết quả:

sè cā yīn

1/1

sè cā yīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

affricate (phonetics)