Có 1 kết quả:

Sāi miù ěr

1/1

Sāi miù ěr

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Samuel (name)