Có 1 kết quả:

sāi chē

1/1

sāi chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

traffic jam