Có 1 kết quả:

tián yā shì

1/1

tián yā shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

force feeding (as a teaching method)