Có 1 kết quả:

jìng kuàng ㄐㄧㄥˋ ㄎㄨㄤˋ

1/1

Từ điển phổ thông

hoàn cảnh, tình huống

Từ điển Trung-Anh

circumstances