Có 1 kết quả:

jìng kuàng

1/1

jìng kuàng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hoàn cảnh, tình huống

Từ điển Trung-Anh

circumstances