Có 1 kết quả:

diàn zhī

1/1

diàn zhī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to advance funds