Có 1 kết quả:

shāng qíng

1/1

shāng qíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the state of moisture in the soil (and whether it can support a crop)