Có 1 kết quả:

zēng sān hé xián

1/1

zēng sān hé xián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

augmented triad (musical chord)