Có 1 kết quả:

zēng zhí shuì

1/1

Từ điển Trung-Anh

value-added tax (VAT)