Có 1 kết quả:

zēng sù jì

1/1

zēng sù jì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

plasticizer