Có 1 kết quả:

zēng sù jì ㄗㄥ ㄙㄨˋ ㄐㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

plasticizer