Có 1 kết quả:

zēng guǎng

1/1

zēng guǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to widen