Có 1 kết quả:

zēng zhí fǎn yìng duī

1/1

Từ điển Trung-Anh

breeder reactor