Có 1 kết quả:

zēng zhí fǎn yìng duī ㄗㄥ ㄓˊ ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ ㄉㄨㄟ

1/1

Từ điển Trung-Anh

breeder reactor