Có 1 kết quả:

zēng wēn céng

1/1

Từ điển Trung-Anh

thermosphere