Có 1 kết quả:

zēng chǎn

1/1

zēng chǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to increase production

Một số bài thơ có sử dụng