Có 1 kết quả:

zēng liàng

1/1

zēng liàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

increment