Có 1 kết quả:

mò shǒu chéng guī ㄇㄛˋ ㄕㄡˇ ㄔㄥˊ ㄍㄨㄟ

1/1

Từ điển Trung-Anh

hidebound by convention (idiom)