Có 1 kết quả:

mò shǒu chéng guī

1/1

Từ điển Trung-Anh

hidebound by convention (idiom)