Có 1 kết quả:

Mò bā běn ㄇㄛˋ ㄅㄚ ㄅㄣˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Mbabane, capital of Swaziland (Tw)