Có 1 kết quả:

Mò jiāng Hā ní zú Zì zhì xiàn ㄇㄛˋ ㄐㄧㄤ ㄏㄚ ㄋㄧˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Mojiang Ha'ni Autonomous County in Pu'er 普洱[Pu3 er3], Yunnan