Có 1 kết quả:

Mò yù xiàn

1/1

Mò yù xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Qaraqash Nahiyisi
(2) Karakash county in Khotan prefecture 和田地區|和田地区[He2 tian2 di4 qu1], Xinjiang