Có 1 kết quả:

Mò zhú gōng kǎ xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Maizhokunggar county, Tibetan: Mal gro gung dkar rdzong in Lhasa 拉薩|拉萨[La1 sa4], Tibet