Có 1 kết quả:

Mò suǒ lǐ ní

1/1

Mò suǒ lǐ ní

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Benito Mussolini (1883-1945), Italian fascist dictator, "Il Duce", president 1922-1943