Có 1 kết quả:

mò lǜ sè ㄇㄛˋ ㄙㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

dark or deep green