Có 1 kết quả:

mò lǜ sè

1/1

mò lǜ sè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

dark or deep green