Có 1 kết quả:

Mò xī ná Hǎi xiá

1/1

Từ điển Trung-Anh

Strait of Messina between Calabria and Sicily