Có 1 kết quả:

mò jiǎo lán ㄇㄛˋ ㄐㄧㄠˇ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

marjoram (Origanum majorana)