Có 1 kết quả:

mò jiǎo lán

1/1

mò jiǎo lán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

marjoram (Origanum majorana)