Có 1 kết quả:

Kěn dīng Shì

1/1

Kěn dīng Shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Kenting Town, at tourist resort in Pingtung County 屏東縣|屏东县[Ping2 dong1 Xian4], south Taiwan