Có 1 kết quả:

Kěn lì

1/1

Kěn lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Kenli county in Dongying 東營|东营[Dong1 ying2], Shandong