Có 1 kết quả:

bì bào

1/1

bì bào

giản thể

Từ điển phổ thông

bích báo, báo tường

Từ điển Trung-Anh

wall newspaper