Có 1 kết quả:

bì lú

1/1

bì lú

giản thể

Từ điển phổ thông

lò sưởi

Từ điển Trung-Anh

fireplace