Có 1 kết quả:

hè gǔ

1/1

hè gǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

low-lying humid terrain