Có 1 kết quả:

yā lì

1/1

yā lì

phồn thể

Từ điển phổ thông

áp lực, sự đè nén

Từ điển Trung-Anh

pressure