Có 1 kết quả:

yā lì qiáng dù

1/1

Từ điển Trung-Anh

pressure (as measured)