Có 1 kết quả:

yā huài

1/1

yā huài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to crush