Có 1 kết quả:

yà bǎn

1/1

yà bǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) vise jaw
(2) press board (machine)
(3) see-saw