Có 1 kết quả:

yā suì qián

1/1

yā suì qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

money given to children as new year present