Có 1 kết quả:

yā suì

1/1

yā suì

phồn thể

Từ điển phổ thông

đè nát, đè bẹp

Từ điển Trung-Anh

to crush