Có 1 kết quả:

yā suō qì

1/1

yā suō qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

compressor