Có 1 kết quả:

Lěi gù

1/1

Lěi gù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Loi-kaw, capital of Kaya state, Myanmar