Có 1 kết quả:

huài fèn zǐ ㄏㄨㄞˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) bad element
(2) bad egg