Có 1 kết quả:

huài shuǐ

1/1

huài shuǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

evil tricks

Một số bài thơ có sử dụng