Có 1 kết quả:

huài pí qì

1/1

huài pí qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bad temper