Có 1 kết quả:

huài cháng zi ㄏㄨㄞˋ ㄔㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

evil person