Có 1 kết quả:

huài cháng zi

1/1

huài cháng zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

evil person