Có 1 kết quả:

huài zhàng

1/1

huài zhàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bad debt