Có 1 kết quả:

lǒng gōu

1/1

lǒng gōu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

furrow (agriculture)