Có 1 kết quả:

shì qì

1/1

shì qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

morale