Có 1 kết quả:

shēng qì

1/1

shēng qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) voice
(2) tone